Zoeken
Zoals Lexa, Parship, 50Liefde, NieuweRelatie, Ontdeugend-date.nl, Flirtplek
50 datingwebsites
148 datingreviews
3100 daters

Disclaimer

Bestedatingwebsites.nl hierna genoemd BDW zijn bij het bezoeken van de website de volgende voorwaarde van toepassing.

Gebruik BDW

BDW heeft met uiterste zorgvuldigheid de informatie samengesteld en zal dit met dezelfde intentie bijhouden. Ondanks alle zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. BDW is hier niet voor aansprankelijk, maar zal fouten of onvolledigheiden corrigeren of verwijderen.

De reviews op de site zijn afkomstig van bezoekers. BDW is niet aansprankelijk voor deze inhoud en voert hier geen controlle over uit.

Diensten van derde

Op de site word doormiddel van hyperlinks verwezen naar informatie, producten en/of diensten van derde. Deze informatie is door BDW niet beoordeelt op redelijkheid en/of juistheid. Het gebruik van producten en/of diensten van derde is dan ook geheel voor eigen risco. BDW kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de teksten, afbeeldingen en grafische elementen rusten bij BDW. Hoewel het is toegestaan om de informatie te gebruiken voor persoonlijke doeleinde, is het niet toegestaan om de inhoud te verspreiden, over te nemen en/of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van BDW.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

BDW aanvraadt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Zo aanvaardt BDW geen aansprakelijkheid wat betreft (1) virussen, storingen en/of andere vormen waardoor schade wordt geleden, (2) De content welke op of via BDW wordt verspreidt. (3) Het verlies van gegevens of (4) aanspraken van derden evenals het gebruik van de site.

Wijzigen

BDW heeft te allertijde het recht om de informatie (inclusief disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is dan ook aangeraden om geregeld deze disclaimer door te lezen, zodat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigen